Serwis

Specjalizujemy się w serwisie urządzeń do diagnostyki obrazowej. Naszą domeną jest systemowa obsługa placówek medycznych, publicznych i prywatnych, w zakresie serwisu aparatów TK – tomografia komputerowa, MR – rezonans magnetyczny, RTG – aparaty rentgenowskie, MAMMO – mammograf, a także towarzyszących im urządzeń peryferyjnych. Dzięki wiedzy technicznej i znajomości struktur jednostek medycznych, Vitaa stanowi atrakcyjną ofertę dla podmiotów medycznych szukających optymalizacji kosztów, fachowej i rzetelnej pomocy w dziedzinie inżynierii medycznej oraz technologii informatycznych w medycynie.

W zakresie serwisu w kraju i za granicą oferujemy:
✓ Kontrakty serwisowe
     – kontrakty na okresowe przeglądy techniczne
     – kontrakty z zabezpieczeniem czasu reakcji serwisu i pracą inżynierów
     – pełne kontrakty serwisowe z wymianą części
     – kontrakty dostosowane do potrzeb Klientów
✓ Diagnostykę awarii, w tym zdalną
✓ Naprawy – u Klienta i w siedzibie Vitaa
✓ Części zamienne nowe i używane
✓ Dzierżawę lamp RTG – krótko i długoterminową
✓ Instalacje, deinstalacje, relokacje całych systemów i pracowni
✓ Utylizację aparatury medycznej i części zamiennych